Marianne Peper. OR advies, ondersteuning & coaching

Al meer dan 20 jaar ervaring in, met en voor ondernemingsraden. Enthousiast, positief en doelgericht. Mensen motiveren en hun persoonlijke kwaliteiten beter tot hun recht laten komen. Het groepsproces als belangrijke stap om het doel te bereiken. Invloed uitoefenen die echt 'eigen' voelt Mijn doel is een ondernemingsraad die na afloop zegt: “Wij hebben wat geleerd en medezeggenschap heeft ruimte kunnen creëren door invloed uit te oefenen op een manier die ècht bij ons past”. Vroegtijdig in het traject betrokken worden door afspraken te maken met een bestuurder zodat medezeggenschap tot zijn recht komt. Eigen accenten op eigen niveau Medezeggenschap is voortdurend leren. Door accenten te leggen op eigen niveau en kennis van de organisatie leer je medezeggenschap beleven. In een continu proces van leren en verbeteren leer ik ondernemingsraden om te gaan met de wettelijke- en hun eigen mogelijkheden. Zelf tot inzicht komen Dat ondernemingsraden zelf tot inzicht komen is essentieel in processen. Inzicht is voor mij het sleutelwoord. “Meedenken” en “Tegendenken” Een dilemma in de medezeggenschap is het “meedenken” en “tegendenken” tegelijk. De meerwaarde van de ondernemingsraad zit in de balans tussen de belangen van de medewerkers en de ontwikkeling van de organisatie

“Zij die opgeven weten nooit hoe dicht ze bij hun doel waren”

Boeiende
Ondernemingsraden

OR-leden zijn de meest gemotiveerde mensen in een organisatie. In de praktijk ervaar ik iedere keer weer dat OR-leden de meest gedreven en enthousiaste medewerkers van de organisatie zijn. Na meer dan 20 jaar met ondernemingsraden te werken zie ik dat telkens terug. OR-leden zijn kritisch OR-leden zijn kritisch en denken graag mee over het wel en wee van de organisatie. Ze denken mee over de eigen organisatie en oefenen invloed uit. Daarin de juiste balans te vinden tussen personeelsbelang en het bedrijfsbelang. Bestuurders zien steeds meer het nut in van samenwerken en daardoor ontstaat meerwaarde voor medezeggenschap.
Betrokken en 'hart voor de zaak' Ik vind het belangrijk dat medewerkers trots zijn op dat wat ze doen en dus ook trots op hun organisatie zijn. De ervaring leert dat OR-leden zeer betrokken zijn bij de organisatie. Die betrokkenheid en het 'hart voor de zaak' maakt ondernemingsraadsleden boeiend en inspirerend. Bestuurders zien steeds meer het nut in van samenwerken. Daardoor ontstaat meerwaarde voor medezeggenschap. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. OR laat zien wie je bent Ondernemingsraad laat zien wie je bent en waar je voor staat. Daarbij kan en wil ik je ondersteunen en adviseren. Als reisgenoot - met een helicopter view - Samen met jullie.

“Klagen is zinloos, doe iets of vergeet”

Samen op ontdekkingsreis

Als ondernemingsraad ga je op ontdekkingsreis. Leren en ontwikkelen door onderweg te zijn. Onderweg, tijdens het proces, maak je zowel persoonlijk als ondernemingsraad een ontwikkeling door, je maakt stappen. Daarin ondersteun ik ondernemingsraden. Het gaat er mij om dat je als ondernemingsraad gaande weg steeds meer adviezen en kennis kunt toepassen. Het reisdoel helder voor ogen Mijn adviezen vind ik waardevol als je als ondernemingsraad mijn adviezen ook echt kunt opvolgen en daar een goed gevoel bij hebt. Tijdens het proces - de reis - houd ik de koers in de gaten. Daaromheen is veel ruimte. Variëren in de route erheen Het is voor mij heel belangrijk dat de ondernemingsraad adviezen ook echt zelf kan volgen, en opvolgen. Dat het bij de ondernemingsraad zelf past en dat ze er een goed gevoel bij hebben. Wat durf je aan Medezeggenschap is zeker ook emotie. Waar kan je invloed uitoefenen en wat durf je aan. Het gaat om jouw werk, jouw bedrijf, het toekomstperspectief en een directie waar je de dialoog mee wilt aangaan. De ondernemingsraad bepaalt hoever ik ga in adviezen, het leerproces de mate waarin. De eigen ideeën van de ondernemingsraad zijn voor mij heel belangrijk. De adviezen moeten dus echt passen bij de ondernemingsraad, de organisatie en de situatie. Het is dus niet 'mijn' advies, het is echt daadwerkelijk Jullie eigen advies.
Vier als ondernemingsraad je successen en deel dit met je achterban.

“Leren uit eigen ervaring is nadenken over de toekomst”

Marianne 'ik adem medezeggenschap' Peper

Ik werk inmiddels al meer dan 20 jaar in, met, en voor ondernemingraden. Nog steeds met ontzettend veel plezier en toewijding. Als een echte netwerker deel ik mijn kennis graag met anderen en probeer aan zoveel mogelijk informatie te komen. Ik zeg altijd: 'ik adem medezeggenschap'. Balans In mijn advies- trainings- en coachings- werk zoek ik naar de balans in het groepsproces. Omdat ik mensen goed weet te motiveren en te enthousiasmeren komen persoonlijke kwaliteiten van individuen tot hun recht. Ik stel me dienstbaar op. Als het nodig is treed ik sturend op. Nauwkeurig en bevlogen Ik ben bevlogen en heb een goede en actuele kennis van wettelijke mogelijkheden. Ruimte voor eigen ideeën van een ondernemingsraad vind ik erg belangrijk, maar ik blijf wel koersvast, doelgericht. Heel veel kennis en ervaring Ik houd mijn kennis actueel en heb ontzettend veel concrete ervaring met de wettelijke mogelijkheden. Ik werk - vanzelfsprekend- heel nauwkeurig en kom afspraken na. Wat zeggen anderen over samenwerken met Marianne? (pdf) » Contact
Marianne Peper op LinkedIn
Marianne Peper, OR-Advies (KVK 17230692)
Adres: Vliersingel 22 - 5754 DS - Deurne
Tel: 06 - 46 59 5480
Email: marianne.peper@or-advies.net

“Een dag niet gelachen is voor mij een dag niet geleefd”

Advies voor JOUW Ondernemingsraad

Als ondernemingsraad mag je advies vragen. Jullie kennis in combinatie met mijn generieke kennis en concrete ervaring geeft de dynamiek die nodig is een goed onderbouwd, passend en eigen advies. Hoe complex en ingewikkeld het ook kan lijken: Ik help jullie graag! Het begint met luisteren naar wat jullie als Ondernimgsraad willen. Vandaaruit onderzoeken we de mogelijkheden. Advies- en instemmingstrajecten Adviestrajecten zijn te divers om hier uitputtend op te sommen. Ik heb o.a. ervaring met:
 • Het begeleiden van adviestrajecten, Achterbanbijeenkomsten organiseren
 • Focussen en opstellen van een visiedocument of werkdocument
 • Reorganisaties, fusie/samenwerking, outsourcing, verzelfstandigen, investeringen
 • Implementeren of herinrichten van medezeggenschapsstructuur
 • Opzetten van een Europese ondernemingsraad
 • Instemmingsaanvragen bij wijzigingen in roosterstructuur, belonings- of een functiewaarderingssysteem, arbeidsomstandigheden en vakantieregelingen etc.
 • Concreet toepassen van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
 • Dagelijks bestuur OR : ondersteunen en coachen
Aanvraag bestuurder Bij iedere aanvraag van een bestuurder richt ik me op wat de ondernemingsraad zelf wil bereiken. Ik help de doelen helder te definiëren. De wijze waarop ik met de ondernemingsraad een vraagstuk behandel is afhankelijk van de vraagstelling van de ondernemingsraad. Ik vertaal de vraagstukken naar 'medezeggenschap'. Met in mijn achterhoofd de balans tussen organisatiebelang en het belang van de medewerkers. Meer invloed als OR Goed, werkelijk, onderbouwde adviezen zorgen voor meer invloed op het voorgenomen besluit.

Advies als “niet NAAR maar IN een situatie kijken”

Coaching & training
Marianne Peper

Het leeraspect dat ik wil meegeven zit in kennisoverdracht en het door de ondernemingsraad zelf laten beleven. Door inzicht te krijgen in de wettelijke mogelijkheden kunnen ondernemingsraden heel goed zelfstandig te werk gaan. Als ik jullie zelf de wet heb leren toepassen en onderhandelingen heb leren voeren kunnen jullie ook 'zonder mij' verder. Coaching, Scholing &training Een greep uit mogelijkheden en ervaring...
 • Wettelijke mogelijkheden toepassen, de WOR
 • Reflecteren op het eigen functioneren als ondernemingsraad
 • Invullen van de rollen (onder andere: dagelijks bestuur en voorzitter)
 • Voorzittersdilemma- Hoe ga je als voorzitter om met grote verschillen binnen de OR?
 • Dagelijks Bestuur OR dilemma- Hoever bereid je zaken voor? Waar wel en niet sturen? Hoe ver moeten we gaan om de rest van de OR mee te kijgen? Wat doen we als hele groep en wat juist als dagelijks bestuur
 • Centraliteit of juist decentraliteit als ondernemingsraad organisatie?
 • Themacursussen, bijvoorbeeld de VGWM (Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu), Commissies, Hoe kom ik in dialoog met mijn bestuur, Hoe kan ik invloed uitoefenen in het adviestraject, Het bereiken van jouw achterban, Schrijven van nieuwsbrieven, etc
 • En verder alles waar je als OR ondersteuning, coaching of scholing bij zou willen
Eigen kracht leren kennen durven benutten Het is mijn doel de ondernemingsraad zijn eigen krachten en kwaliteiten te leren kennen, die te ontwikkelen en die te durven benutten. Als basis het ontdekken wat je zelf in huis hebt en dat leren te gebruiken en te ontwikkelen.

“Succes moet je willen”

Ondersteuning bij dat wat deze OR nodig heeft

Ik ondersteun ondernemingsraden eigenlijk bij alles wat bij de organisatie van een OR komt kijken. Dat kan door omstandigheden zijn (bijvoorbeeld ziekte) of door extra activiteiten. Daar waar behoefte is aan extra capaciteit, het overnemen van taken en/of efficiënte toepasbare ervaring. Ambtelijk Secretaris Vaak help ik een OR bij de activiteiten als ambtelijk secretaris, zowel bij beginnende en vergevorderde ondernemingsraden.
Extra capaciteit Als OR heb je soms behoefte aan wat extra capaciteit, ervaring, iemand die het wiel al uitgevonden heeft en weet hoe je de taken efficiënt kunt klaren. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Het organiseren van verkiezingen
 • Het opstellen van Reglementen
 • Instellingsbesluiten opstellen
 • Opstellen van de agenda, notuleren, voortgangslijsten
 • Hulp en tips bij het opstellen van een (meerjarig) Scholingsplan
 • Schrijven van Nieuwsbrieven
 • Schrijven van Adviesteksten
 • Mogelijkheden van de WOR aangeven binnen concrete situaties

Eigenlijk alles wat bij de organisatie van een OR komt kijken ... Praktische ondersteuning bieden daar waar een hulpvraag is

“Het resultaat is belangrijk. Even zo belangrijk is de weg er naar toe”

SuuS.nl

Marianne Peper - OR-advies - marianne.peper@or-advies.net - 06 46 59 54 80